Vrijdag jubileumaanbieding Bakker Koning wegens het 70-jarig bestaan